Uluslararası Katılımlı 20. Biyoteknoloji Kongresi

                           10-12 Ekim 2019

                         Başkent Üniversitesi - Ankara

 

 

PROGRAM

1. GÜN

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

08.30-09.30

Kongre Kayıt ve Posterlerin Asılması

09.30-10.00

Açış Konuşmaları

10.00-11.00

Davetli Konuşmacı

From Gene Editing to Bacterial Sensors: Fluorescence Imaging as a Versatile Tool

Dr. Ferhan Ayaydın

11.00-11.15

Kahve Arası

11.15-12.45

                                              I. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cumhur Çökmüş

Bitkilerde GABA Yolunun Tarımsal Biyoteknoloji Açısından Değerlendirilmesi

Melike Bor

Mikroalg Kültürü Ile Hidroponik Kültürün Birleştirilmesinin Bitki Gelişimine Etkisinin Belirlenmesi

Nurdan Mısmıl, Gülsüm Ebru Özer Uyar

Arabidopsis thaliana'da Sülfat Taşıyıcısı Genlerin İfadelerinin Bor Toksisitesi Altında Değişimi

Ceyhun Kayıhan, Su Naz Mutlu, Irmak Yılmaz

Alternanthera reineckii Briq.’nin in vitro Mikroçoğaltımı

Muhammet Doğan

Keten (Linum usitatissimum) Genomunda Ekspansin Genlerinin Karakterizasyonu ve Biyoinformatik Analizleri

Ferhat Ulu, Büşra Özkan, Aslı Uğurlu Bayarslan, Yasemin Çelik Altunoğlu, Mehmet Cengiz Baloğlu

Buğday (Triticum aestivum L.) Anterlerinin Krayoprezervasyonunda Vitrifikasyon Tekniğinin Kullanımı

Nur Koyuncu, , Elif Yetilmezer Koçak, Gülden Çetin Özkan, Yusuf Coşkun, Meryem Sağkol

12.45-14.00

Öğle Arası

14.00-15.20

                                            II. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erkan Yurtcu

PPARγ Activity Modulates Proliferation, Differentiation, and Cellular Inflammatory Responses of Stem Cells: A Potential Approach for Stem Cell Manipulation

Kamran Ghaedi

Ekzopolisakkaritlerin Yapısal Özellikleri İle Fonksiyonel Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Seda Şirin, Belma Aslım

DNA-protein Kompleksleri Nasıl Ayrışır?

Aykut Erbaş, Monica Olvera De La Cruz, John F Marko, Ramsey Kamar, Edward Banigan

Ellagik Asitin Akciğer Hasarına Karşı Koruyucu Etkisinin Bazı Protein Sinyal Yolakları Vasıtasıyla Araştırılması

Yousif Taha Hussein,  Seda Beyaz, Özlem Gök, Abdullah Aslan, Orhan Erman, Serpil Başpınar

DNA Metilasyonunun DNA Yapısı ve DNA-Doksorubisin Etkileşimleri Üzerindeki Etkileri

Gözdem Çavdar, Özgül Persil Çetinkol

15.20-15.40

Kahve Arası

15.40-16.10

Poster Sunumları

16.10-17.40

                                           III. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necdet Sağlam

Mikroorganizmaların Aşı ve Biyobelirteç Hedefleri; Virülans Faktörleri

Sinem Öktem Okullu

Besin Ortamındaki Tuz Miktarının Dunaliella tertiolecta Türü Mikroalgin Büyümesine ve Yağ İçeriğine Etkisi

Necla Altın, Togayhan Kutluk, Başar Uyar, Nurcan Kapucu

Tekstil Endüstirisinde Kullanılan Boyarmadde Gideriminde Manyetik Biyosorbentin Değerlendirilmesi

Abdulsamee M.k. Abutaha, Belma Nural Yaman, Hakan Çakmak, Seda Hoşgün, Pınar Aytar Çelik, Ahmet Çabuk

Tuz stresi ile ilişkili Uzun Kodlama Yapmayan RNA’ların Biyoinformatik Analizleri

Elif Karlık, Nermin Gözükırmızı

İnorganik Arsenik Tayini için Floresan Tam Hücre Bakteriyel Biyoraportörünün Geliştirilmesi

Evrim Elçin, Hüseyin Avni Öktem

Culturomics: A New Approach To Identify The Lactococcus and Enterococcus Species Isolated From The Dairy Plant

Zeynep Görkem Cerit, Mehmet Cengiz Baloğlu, Remziye Yılmaz

18.00-20.00

Kokteyl

2. GÜN

Prof. Dr. İhsan Doğramacı  Konferans Salonu

 

                 Panel: Sağlık Biyoteknolojisi Uygulamaları

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş

09.00-09:30

Using Python Programming for Devising Predictive Models and Analytics in Healthcare

Prof. Dr. Bekim Fetaji

09.30-10.00

Değişen Ekonomide Biyogirişimci Olmak

Levent Mete Özgürbüz

10.00-10.30

Kolorektal Kanserde Teranostik Biyobelirteçler

Prof. Dr. Hilal Özdağ

10.30-10.45

Kahve Arası

10.45-11.15

Doku Mühendisliği ve Uygulama Alanları

Prof. Dr. Ayşen Tezcaner

11.15-1145

Doku ve Organ Üretiminde 3B ve 4B Biyobaskılama

Doç. Dr. Pınar Yılgör Huri

11.45-12.00

TARTIŞMA

12.00-13.00

Poster Sunumları

13.00-14.00

Öğle Arası

 

14.00-15.15

                                         VI. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özfer Yeşilada

Şeker Atığı Melastan Selüloz Üretebilen Mikroorganizmaların İzolasyonu Ve İdentifikasyonu

Yaren Nida Tiryaki, Gülçin Alp Avcı

Türkiye’de Biyoetanol Üretimine Yönelik Güncel Yaklaşımlar

Taner Şar, Meltem Yeşilçimen Akbaş

Rhizopus oryzae İle Patates Kabuğu Atıklarından Etanol Üretimi

Deniz Bozkurt, Gülsüm Ebru Özer Uyar

Metilparaben ve Propilparabenin Zebra Balıkları Erken Gelişim Evreleri Ve Transkripsiyon Profilleri Üzerine Olan Etkileri

Ceyhun Bereketoglu, Ajay Pradhan

Polietilen Tereftalat Türü Plastiği Depolimerize Eden Enzimin Biyoteknolojik Olarak Yeniden Tasarımı ve Üretimi

Begüm Esra Aytan, Şule Arı

15.15-15:45

Kahve Arası

15.45-17.15

                                          VII. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Füsun Eyidoğan

Ağır Metal Stresine Maruz Kalmış Fasulye Çeşitlerinde CAMTA ve YABBY Genlerinin Gen İfadesi Düzeyinde İncelenmesi

Evrim Köseoğlu, Şeyma Gökdemir, İlker Büyük, Sümer Aras

Bisküvilik Buğday Hatlarının Kısa Sürede Geliştirilmesinde Anter Kültürü Uygulamaları

Ayten Salantur , Nur Koyuncu , Cuma Karaoğlu

İlmiğe Dayalı İzotermal Çoğaltma (LAMP) İle GDO Tespitinde Üç Farklı Basit-hızlı DNA İzolasyon Metodunun Karşılaştırılması

Ayça Nazlı Moğol, Remziye Yılmaz, Hüseyin Avni Öktem

Eskişehir Bölgesi Özel Çiftliklerinde Yetiştirilen Damızlık Türk Arap Atlarında SCID Geni Varlığının Araştırılması

Muhammet Kaya, Mustafa Doğan

MON87701 GD Soya Çeşidi DNA İzolasyonu ve RT-PCR ile Analiz Yönteminin Verifikasyonu ve Ölçüm Belirsizliğinin Hesaplanması

Taha Turgut Ünal, Remziye Yılmaz

Buğdayda Bor Toksisitesinin Tuzluluk Stresi ile Etkileşimi

Burak Tunçbaş, Hande Mutlu, Bahar Yıldız Kutman, Ümit Barış Kutman

2. GÜN

Prof. Dr. Abdullah Demirtaş Konferans  Salonu

09.00-10.30

                                            IV. Oturum

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Remziye Yılmaz

Gıda Sanayi İşleme Atıklarının Potansiyel Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması

Sezin Adınır, Merve Balaban, Taner Şar, Meltem Yeşilçimen Akbaş

Yeni Bitki Bazlı Biyostimülantlar Olarak Söğüt Özütleri

Hande Mutlu, Burak Tunçbaş, Ümit Barış Kutman, Bahar Yıldız Kutman

Midye Dolma Örneklerinden İzole Edilen Stafilakok Türlerinin Ekstrasellüler Enzim Üretimlerinin Araştırılması

Orhan Yavuz, Mert Sudağıdan, Ali Aydın

Tibet Sığırı Kimozin Enziminin Pichia pastoris Mayasında Hücre Dışında Rekombinant Üretimi

Fatma Ersöz, Mehmet İnan

Boyut Dışlama Kromatografisi Yöntemi ile Filtre Kahveden Eksozom İzolasyonu

Gülşen Yıldırım, Deniz Yurtsever Sarıca, Serpil Yanbakan, Murat Kantarcıoğlu, Ahmet Emin Kürekçi, Seçkin Öztürk, Serpil Taşdelen, Üstün Ezer

Evaluation of Starches Used in Food Industry in Terms of Biosecurity by Food Biotechnology Analysis

Gözde Turkoz Bakırcı, Ezgi Yagmur, Melih Temel

10:30-10:45

Kahve Arası

10.45-12.15

                                           V. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feride İffet Şahin

Farklı Metotlar ile Elde Edilen Heracleum humile Bitki Ekstraktlarının Antimikrobiyal ve DNA Koruma Aktivitesinin Incelenmesi

Mustafa Öçal, Yasemin Çelik Altunoğlu, Enis Fuat Tüfekçi, Gökhan Zengin, Mehmet Cengiz Baloğlu

Karbapenem Dirençli Pseudomonas aeruginosa Suşlarında Metallo-beta-laktamaz Sıklığının Araştırılması

Enis Fuat Tüfekci, Anfal Alkateeb, Melahat Gürbüz, Çetin Kılınç, Yasemin Çelik Altunoğlu, Mehmet Cengiz Baloğlu, Muammer Kiraz, Nilay Çöplü

İdrarda Okratoksin A ve Okratoksin alfa'nın HPLC-FLD ile Kantitatif Tayini

Gülşen Yıldırım, Deniz Yurtsever Sarıca, Okan Has, Serpil Taşdelen, Üstün Ezer

Meme Kanseri Hücrelerinin Migrasyonunda Çay Ağacı Yağının Etkisi

Fulya Doğaner

Ekstrem İşitme ve Görme Fonksiyonlarının Hayvan Modellerinde Karşılaştırılmalı Transkripsiyonel Analizi

Tuba Yağcı, Rafig Gurbanov, Uygar Kabaoğlu

Schizosaccharomyces pombe’nin Hücre Ölüm Modeli Olarak Geliştirilmesi ve Alfa-thujone-bağımlı Ölümün Mekanistik Incelemesi

Hızlan Hıncal Ağuş, Gizem Kök, Ezgi Derinöz

12.15-13.00

Poster Sunumları

13.00-14.00

Öğle Arası

14.00-15.30

                                          VIII. Oturum

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Bala Gür Dedeoğlu

Karaciğer Kanseri Tedavisi için Geliştirilen, Manyetik Özellikli Aljinat Mikrokapsüllerin in vitro Hücre Etkileşimleri

Şükran Alpdemir, Göknur Kara, Tayfun Vural, Orhan Erdem Haberal, Emir Baki Denkbaş

α-L-Gluronik Asit içeren Ultrasaf Aljinat Kullanılarak Mikroenkapsüle Edilen Paratiroit Hücrelerinin Zenotransplantasyonu

Beyza Servet Göncü, Emrah Yücesan

Comparison of Different Magnetic Nanoparticles as an Effective Gemcitabine Delivery System For Breast Cancer

Maryam Parsian, Pelin Mutlu, Serap Yalçın Azarkan, Ufuk Gündüz

Mycobacterium tuberculosis’in Tanısında Aptasensör Uygulamaları

Erkan Mozioğlu, Nihan Ünübol

Aspergillus oryzae Lipazı Varlığında Transesterleşme Tepkime Değişkenlerinin Yanıt Yüzey Yöntemi ile İyileştirilmesi

Bahar Gürkaya Kutluk, Togayhan Kutluk, Başar Uyar, Nurcan Kapucu

Böbrek Hasarı Oluşturulan Sıçanlarda Ellagik Asit’in Bazı Apoptotik Protein Markerlerinin Ekspresyonuna Etkisi

Özlem Gök, Seda Beyaz, Abdullah Aslan, Orhan Erman

15.30-15:45

Kahve Arası

15.45-17.00

                                            IX. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Özlem Darcansoy İşeri

Biyoteknoloji Destekli Biyosensör Teknolojileri ve Yeni Bir Çevirici Tipi: Kuvars Akord Çatalı

Kübra Kırali, Dilek Çökeliler Serdaroğlu, Aylin Dedeoğlu, İsmail Cengiz Koçum

Tissue Engineering for the Treatment of Short Bowel Syndrome

Rasime Sevgi Cenan

Bakır (II) İyonunun Etiketsiz G-quadrupleks Tabanlı Floresan Metot İle Tespiti

Berke Bilgenur Şener, Yasemin Acar, Abdullah Tahir Bayraç

Tek Hücreli Jel Elektroforez Testi Görüntülerinin Otamatik Sınıflandırılması İçin Derin Öğrenme Tabanlı Analiz Algoritması

Aykut Erdamar, Mehmet Feyzi Akşahin

Patulin Tespiti İçin Grafen Oksit-DN Temelli Floresan Algılama Platformunun Geliştirilmesi

Ceren Bayraç, Gülnur Camızcı Aran

Toksoplazmoza Karşı Peptid Aşılarına Dayalı Formülasyonların Etkinliğinin in vitro Çalışmalarda Gösterilmesi

Eslin Üstün

3. GÜN

Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu

9.30-11.00

                                           X. Oturum

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Çabuk

Omik Teknolojiler ve Uygulama Alanları

Tamay Şeker

Özgün Bir İki Vektörlü Işık Kontrollü T7-promotoru-GFP İfade Sisteminin Geliştirilmesi ve GFP İfadesinin İncelenmesi

Ege Soydemir, Evren Doruk Engin

Kanser-İlişkili Miyeloid Hücreleri Hedeflemede CXCL Kemokinlerinin Özgün Küçük Peptit Dizilerinin Kullanımı

Diğdem Yöyen Ermiş, Utku Horzum, Güneş Esendağlı

Biyosentezlenmiş Levan Kaplı Altın Nanoparçacıkların Meme Kanseri Hücreleri Üstündeki Antikanser  Etkinliğinin Araştırılması

Ömer Aktürk

Screening of Genetically Modified Organisms in Starches Used in Food Industry

Gözde Türköz Bakırcı, Ezgi Yağmur, Aynur Zeyrek, Melih Temel

Kolorektal Kanser Tedavisinde Anti-Kanserojenik Lisinoprilinin Kullanımı İçin Yeni Nano Boyutlu Formülasyon Geliştirilmesi

Emre Avcı, Aslı Kara, Gamze Namalır, Gülçin Alp Avcı

11.00-11.15

Kahve Arası

11.15-12.00

Davetli Konuşmacı

The use and benefits of global infrastructures of Siemens Healthineers Innovation Think Tank to address healthcare needs

Prof. Sultan Haider

12.00-12.30

Kapanış

 

========================================================================================

 

Poster Sunumları

P1

Toksoplazmoza Karşı Peptid Aşılarına Dayalı Formülasyonların Etkinliğinin in vitro

Çalışmalarda Gösterilmesi

Eslin Üstün, Rabia Çakır Koç

P2

Solunum Yolu ile Bulaşan Patojenlere Karşı Biyomaske Tasarımı ve Etkinliğinin İncelenmesi

Gökçe Ünal, Ali Afandi, İbrahim Işıldak

P3

Ets Ailesi Transkripsiyon Faktörlerinin Sistem Biyolojisi Yaklaşımıyla Gen Regülasyon Ağının İncelenmesi

Yiğit Koray Babal, Başak Kandemir, Işıl Kurnaz

P4

Atık İnsan Saçından Keratin İzolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Arda Odabaş, Özge Erdemli

P5

G-kuadrupleks Tabanlı Auramine-o Tespiti

Dilan Güner, Berke Bilgenur Şener, Abdullah Tahir Bayraç

P6

Farklı Fenol Konsantrasyonlarında Gelişebilen Mikroorganizmaların Biyofilm Oluşturma Potansiyellerinin Belirlenmesi

Nilgün Poyraz, Suat Sezen

P7

Bjerkandera adusta’nın Boyar Madde Renk Giderim Yeteneğinin Araştırılması

Arife Atik, Özfer Yeşilada

P8

İnsektisit Olarak Kullanılan Deltametrin’in Bakterisidal Etkilerinin İncelenmesi

Mert Sudağıdan, Hakan Eligül, Veli Cengiz Özalp

P9

İnorganik Kadmiyum Tayini İçin Floresan Tam Hücre Bakteriyel Biyoraportörünün Geliştirilmesi

Evrim Elçin, Hüseyin Avni Öktem

P10

Arsenik Tam Hücre Biyoraportörlerinin Farklı Biyopolimerlerle İmmobilizasyonu

Evrim Elçin, Hüseyin Avni Öktem

P11

UV-koruyucu Pigment Üreten Fungusların İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu

Ayşe Yenilmez

P12

Yeni İzole Edilmiş Trametes versicolor’un Lakkaz Üretim Yeteneğinin Araştırılması

Tülay Tutal, Özfer Yeşilada

P13

Eynal Termal Kaplıcasının Prokaryotik Çeşitliliği

Osman Erdönmez, Serap Gedikli, Belma Nural Yaman, Pınar Aytar Çelik, Ahmet Çabuk

P14

Termofilik Bir Mantar Olan Scytalidium thermophilum’dan Proteaz Üretiminin Optimizasyonu

Gülen Sinem İnci

P15

Şilempenin Yerel Micractinium Sp. Me05 Suşunun Kültivasyonunda Kullanımı ve Biyodizel Üretimi

Işkın Engin, Deniz Çekmecelioğlu, Ayşe Meral Yücel, Hüseyin Avni Öktem

P16

Yerel ve Özgün Mikroalg Suşu Scenedesmus sp.me02’ye Stabil Genetik Transformasyonun Gerçekleştirilmesi

Dilan Akın, Çağla Sönmez, Meral Yücel, Hüseyin Avni Öktem

P17

Detection Of Suc2 Gene By Real Time PCR in Saccharomyces cerevisiae

Elif Bircan Muyanlı, Remziye Yılmaz

P18

Aromatic Amino Transferase I Gene (aro8) in The Saccharomyces cerevisiae Strains

Elif Bircan Muyanlı, Remziye Yılmaz

P19

Gıda Kaynaklı Stafilokok Suşlarının Farklı Besiortamlarında Biyofilm Oluşturma Özelliklerinin Araştırılması

Özge Can, Mert Sudağıdan, Veli Cengiz Özalp

P20

Rekombinant Kimozin Enzimi Kullanılarak Üretilen Beyaz Peynirlerin Fizikokimyasal Özellikleri

Firuze Ergin, Taner Erkaymaz, Fatma Ersöz, Mehmet İnan, Ahmet Küçükçetin

P21

The Effect Of DNA Isolation Methods on PCR Inhibition In GMO Analysis of Vegan Foods

Yeşim Taşkın, Utku Cem Yılmaz, Begüm Zeynep Hançerlioğulları, Remziye Yılmaz

P22

Structural Bioinformatics Analysis of Enzymes Involved in the Biosynthesis Pathway of Flavonoids in Bread Wheat

Ayşegül Bilge Uğuz, Remziye Yılmaz

P23

Yaşlanma ile İlişkili Alfa2-makroglobulin Gen Ekspresyon Profillerinin Hayvan Modellerinde İncelenmesi

Uygar Kabaoğlu, Tuba Yağcı

P24

Proses İyileştirmede Nano Teknolojik Yöntemlerin Geçerliliğinin 6-sigma Tekniğiyle Test Edilmesi

Buket Kayabaşı, Mehmet Çakmakçı

P25

Listeria monocytogenes Tanısına Yönelik Aptamer Kapılı Silika Nanopartikül Tasarımı

Behiye Büşra Taşbaşı, Buket Çakmak Güner, Mert Sudağıdan, Samet Uçak, Murat Kavruk, Veli Cengiz Özalp

P26

Selüloz Asetat Nanofiber Kaplı Bakır Yüzeylerin Yapay Tuzlu Su Ortamında Antikorozif Etkinliğinin Belirlenmesi

Furkan Deniz, Hasan Nazır, Nalan Oya San Keskin

P27

Aptamer Hedefli Silika Nanopartiküllerde Verilen Servikal Kanser Hücrelerinde Karbendazimin Anti-tümör Aktivitesi

Elif Esma Acar, Pınar Buket Atalay, Gamze Kuku, Veli Cengiz Özalp

P28

Mısır-P. sorghi Patosisteminde Ekspresyonu Değişim Gösteren Genlerin Tanımlanması ve Savunmada Rollerinin Değerlendirilmesi

Hatice Çilkol, Mehmet Ali Südüpak

P29

Orkidelerin Rizosferinden İzole Edilen Bakterilerin Siderofor Üretiminin Belirlenmesi

Hilal Altınkaynak, İbrahim Özkoç

P30

Arabidopsis thaliana’nın Tuz Stresine Cevabında Gigantea’nin Askorbat-Glutatyon Metabolizması Üzerindeki Düzenleyici Etkisi

Elif Ekeroğlu, Azime Gökçe, Cemre Tatlı, Uğur Burak Toğo, Aşkım Hediye Sekmen, İsmail Türkan

P31

Bazı Kayısı Çeşitlerine Kurutma Öncesi Ultraviyole-c Uygulamasının Kurutma Süresince Mikroorganizma Gelişimi Üzerine Etkisi

Ceylan Koçkan, Gülsüm Ebru Özer Uyar

P32

Bitkilerde Bor Toksisitesi Altında İfadelenme Düzeyleri Değişen Ortak Genlerin Mikrodizin Verileri Kullanılarak Belirlenmesi

Ceyhun Kayıhan, Berfin Doğa Koçkaya, Merve Gündoğdu, Mehmet Alp Güner

P33

Glikosinolat Hidroliz Ürünlerinin Brassica napus Bitkisinin Büyüme ve Gelişme Süreçleri Üzerindeki Etkisi

Gülçin Sevim, Merve Kahraman, Melike Bor

P34

Tuz Stresi Koşullarında Beta vulgaris Bitkisinde fotorespirasyon ve Gaba-yolu İlişkisinin Belirlenmesi

Merve Kahraman, Merve Kahraman, Melike Bor

P35

Pea3 Transkripsiyon Faktörünün Nöral Devre Oluşumundaki Rolü

Mustafa Doğukan Metiner, Başak Kandemir, Işıl Kurnaz

P36

Pea3 ve Gcm1 Transkripsiyon Faktörlerinin Oluşturduğu Gen Regülasyon Ağının İncelenmesi

Ekin Sönmez, Başak Kandemir, Angela Giangrande, Işıl Kurnaz

P37

NPAS2 ve PER2 İfadelenmelerinin Doksorubisin Dirençli ve Parental Mcf-7 Hücre Hatlarında İncelenmesi

Canan Bayraktar, Mehmet Alp Güner, Erkan Ermiş, Erkan Yurtcu, Özlem Darcansoy İşeri

P38

İkincil Yapılar Oluşturma Özelliği Yüksek H.pylori Oipa Virülans Geninin Ligasyondan Bağımsız Klonlama Yöntemiyle Klonlanması

Elif Kılıç, Nesteren Mansur-özen, Sümeyye Akçelik, Sinem Öktem-okullu

P39

Meme Kanseri Hücre Hatlarında Egfr Gen Ekspresyonunun Plazmid-bazlı MikroRNA-7/ kitozan Kompleksleri ile Baskılanması

Pelin Bulut

P40

Yeni Sentezlenmiş Benzimidazol Türevlerinin Akciğer Kanseri Hücre Hattı Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması

Mustafa Uçkun, Elif Apohan, Hasan Küçükbay

P41

Ekzopolisakkaritlerin Alzheimer Hastalığı Modelinde Apoptoz Üzerine Etkisinin Flow Sitometre ile Belirlenmesi

Seda Şirin, Belma Aslım

Eskişehir Web Tasarım