Abdullah Tahir Bayraç
Streptococcus pneumoniae Anti-biyofilm Aptamerlerinin Seçilimi ve Karekterizasyonu
Ahmet Levent İnanç
Soğuk Pres Tekniği ile Üretilen Kırmızı Biber Tohum Yağının Oksidatif Stabilitesi
Ahu Çelebi
Kişiye Özel İmplant Tasarımında 3 Boyutlu Yazıcıların Kullanımı
Ali Akpek
Hücre Füzyonu İçin Nano Kanal Tasarlanması
Ali Aydın
Gıda Kaynaklı Psikrofilik Pseudomonas Türlerinde Ekstrasellüler Lipaz Üretiminin Araştırılması
Ardahan Eski
Lokal Bacillus thuringiensis Se13 İzolatı Spor/kristal Karışımlarının Enkapsülasyonu
Aslı Uğurlu
Karpuz Genomunda Hsp70 Gen Ailesinin Biyoinformatik Karakterizasyonu
Aşkım Hediye Sekmen
Türkiye’nin Derin Ekime Toleranslı Buğdayı Triticum aestivum Tir’in Birinci İnternodyum Uzama Dinamiğinde H2O2’nin Rolü
Aylin Dal
Kadmiyuma Karşı Kemik Hücrelerinde Alkalen Fosfataz Aktivitesi Değişimi
Aytül Gül
Rekombinant Anti Her2 Antikoru Üretimi İçin Ekspresyon Vektörü Geliştirilmesi
Bahar Aslanbay
Panel Fotobiyoreaktörde Fukoksantin Üretimi
Bahar Yıldız Kutman
Buğdayda Glifosat Sürüklenmesine Karşı Yaprak Nikel Uygulamalarının Koruyucu Etkileri
Başak Kandemir
Pea3 Proteininin Akson Uzamasındaki Rolü ve Nörorejenerasyondaki Uygulamaları
Başar Sevindik
Bazı Siklamen Türlerinde Ovül ve Anter Kültürü Yöntemleri ile Haploidizasyon Olanaklarının Araştırılması
Begüm Gökçe
Minyatür Laboratuvar Aygıtında 3 Boyutlu Hücre Kültürünün En İyileştirilmesi
Belma Nural Yaman
Bor Tolerant Mikroorganizmalardan Proteaz Üretimi
Berrak Güneş
Manyetik Alan Uygulamasının Bakteriyel Selüloz Üretimine Etkisi
Betül Bozdoğan
Difenilalanin Türevi Dipeptitlerden Nanopartiküllerin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Uygulamaları
Beyza Servet Göncü
Paratiroit Hücrelerinin İn Vitro Mikroenkapsülasyonu
Beyza Servet Göncü
Bezmialem Taşıma Solüsyonu®’nun Soğuk İskemi Süresince Verimliliğinin Paratiroid Hücreleri İncelenerek Belirlenmesi
Burcu Atlı
Derin Kültür Koşullarında Üretilen Mucor Misellerinin Toplam Fenolik Madde İçeriği
Burcu Çetin
Valeriana officinalis L.'in Farklı Eksplantlarına Uygulanan Bitki Büyüme Düzenleyicilerin İn Vitro Rejenerasyona Etkileri
Burcu Çetin
İn vitro Doku ve Klasik Kültür ile Üretilen Prunella vulgaris L. Bitkilerindeki Metabolitlerin Lcms Yöntemi ile Analizi
Bükay Yenice Gürsu
Kolorimetrik ve Mikrobiyolojik Yöntemler ile Biyofilm Analizi
Büşra Şener
Kömür Kükürt Gideriminde Döner Tambur Tipi Biyoreaktör Uygulamaları
Cem Bülent Üstündağ
Small Interference Rna Temelli Kanser Tedavisinde İlaç Salım Stratejileri
Ceyhun Kayıhan
Bor Toksisitesine Maruz Kalan Arabidopsis thaliana’da Post-transkripsiyonel Seviyede Meydana Gelen Değişimler
Çağlar Candan
Derin Ekime Toleranslı Triticum aestivum Tir’in Birinci İnternodyum ve Koleoptil Uzamasında Glutamat Reseptörlerinin Rolü
Çiğdem Küçük
Yerli Trichoderma harzianum Suşlarının Stres Koşullarında Proteaz Aktivitesi
Çiğdem Otur
Streptomyces clavuligerus’ta Lysa ve Ccar Genlerinin Sefamisin C Biyosentezi Üzerindeki Etkileri
Demet Erdönmez
Boya Giderimi İçin Crataegus szovitsii pojark ile Demir Nanopartiküllerin Yeşil Sentezi
Demet Erdönmez
Gümüş Nanopartiküllerin Mucize Meyve Goji Berry ile Yeşil Sentezi
Derya Yılmaz
Ekşi Ekmek Hamurundan İzole Edilen Mayaların Teknolojik Özellikleri
Dilber Ece Sezgin
Anadolu Irkı Bal Arısı Venomunun Elektroforetik ve Kromatografik Profilinin Belirlenmesi
Dönüş Gençer
Malacosoma neustria Nükleopolihedrovirüs'ünün Komple Genom Analizi
Elif Apohan
Bazı Beyaz Çürükçül Fungus Özütlerinin Kronik Myeloid Lösemi Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması
Elif Çelik
2-boyutlu ve 3 Boyutlu Ko-kültür İn vitro Deri Melanoma Modeli Oluşturulması, B-karoten'in Antikanser Etkisinin Test Edilmesi
Emek Aslan
Laktik Asit Bakterilerinin Ateş Yanıklığı Hastalığı (Erwinia amylovora) Nın Biyokontrolünde Kullanımı
Emel Ergene
Doksorubisin-kaempferol’ün Meme Kanseri Hücrelerinde Pı3k/akt/mtor Metastatik Yolağı Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Emilia Ekenel
Meme Kanserinde Terapötik Hedef Olarak Kullanılabilecek Özgül Metastaz Baskılayıcı Mikrorna’ların Tespiti
Emin Burçin Özvural
Okaliptus Yağı İçeren Nanoemülsiyonların Escherichia coli O157:h7 ve Listeria monocytogenes Üzerine Antimikrobiyal Etkisi
Emine Dinçer
Weissella Cinsine Ait Strainlerin Antimikrobiyal Aktivitesi ve Karakterizasyonu
Emrah Sarıyer
Bos Taurus Kas Enolazını Kodlayan Genin Klonlanması, Ekspresyonu ve Karakterizasyonu
Emre Sevindik
Amanita Türlerine Ait Endoglukanaz Proteinlerinin Biyoinformatik ve Filogenetik Analizi
Emre Sevindik
Citrus sinensis (portakal) Türünün Antosiyanidin Sentaz Proteininin Biyoinformatik Karakterizasyonu
Emre Sevindik
Fabaceae (baklagiller) Familyasına Ait Türlerin Boron Transport Proteinlerinin Biyoinformatik ve Filogenetik Analizi
Emre Sevindik
Citrus sinensis ve Citrus aurantium Çiçeklerinden Elde Edilen Uçucu Yağlarının Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi
Emre Sevindik
Erzincan Ekolojik Koşullarında Yayılış Gösteren Achillea biebersteinii Afan. Bitkisinin Uçucu Yağ İçeriklerinin Belirlenmesi
Emre Sevindik
Aydın Ekolojik Koşullarında Yayılış Gösteren Çınar (Platanus orientalis L.) Meyvesinin Uçucu Yağ İçeriklerinin Belirlenmesi
Emre Taylan Duman
Microgravity Prensibi ile Çalışan Biyoreaktör Tasarımı, Akış Simülasyonu ve 3 Boyutlu Yazıcı ile Prototiplenmesi
Erennur Uğurel
Bazı Hidroksikumarin Türevlerinin Bacteroides fragilis’in D-laktat Dehidrojenazı Üzerindeki İnhibitör Etkisinin Belirlenmesi
Esra Metin
Antalya Bölgesi’nden Gelen Elma Örneklerinde Emamectin B1a ve B1b Aktif Maddeleri Kalıntı Miktarının Belirlenmesi
Esra Nurten Yer
Farklı Kavak Klonlarında Kadmiyum Stresi Altında Hsp90 Gen Ailesinin İfade Seviyelerinin İncelenmesi
Evrim Elçin
Tam Hücre Bakteriyel Biyosensörleri Kullanılarak Sudaki Ağır Metallerin Tespit Edilmesi
Fadime Çetin
Türk Buğday Çeşitlerinde Kuraklık Stresi Altında Biyokimyasal Parametrelerin İncelenmesi
Faika Başoğlu
Yeni İmidazo[2,1-b]tiyazolidinon Türevlerinin Sentezi, Antikanser Aktivite ve Moleküler Modelleme Çalışmaları
Fatma Olcay Topaç Sağban
Hidrodinamik Kavitasyon Destekli Yöntemlerle İşlem Gören Atık Aktif Çamurun Mikrobiyal Kalitesinde Meydana Gelen Değişimler
Fatma Şayan Poyraz
Sinapik Asit Yüklü Polimerik Nanopartiküller
Ferhan Korkmaz
Bor Maden Drenaj Suyunun Toksisitesi ve Potansiyel Risk Değerlendirmesi
Figen Çalışkan
Androctonus crassicauda Venomunun Proteolitik Aktivitesinin Antivenom ile İnhibisyonu
Filiz Boran
Yeni İzole Edilmiş Funalia trogii ile Katı Faz Fermentasyonu Sürecinde Lakkaz Üretimi
Furkan Kurtoğlu
Tescoba: Zamansal, Konumsal, Kısıt Tabanlı ve Çok Ölçekli Matematiksel Modelleme Platformu
Gamze Çağatay
Fermente Ürünlerden İzole Edilen L. Plantarum Ga06 ve Ga11 İn Glycocholate Dekonjugasyonu ve Kolesterol Asimilasyonu
Gamze Gültekin
Kefirden İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin Gıda Takviyesi Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Gizem Batı Ayaz
Kan Damarını Taklit Eden 3 Boyutlu Minyatür Laboratuvar Aygıtı (lab-on-a Chip) Geliştirilmesi
Gizem Daban
Nefes Figürü Metoduyla Gözenekli Poliüretan Biyomalzeme Geliştirilmesi
Gizem Gülfidan
Prostat Adenokarsinomda Diferansiyel Protein Etkileşim Ağının Haritalanması
Gizem Örs
Kanser Metastazında Mir-145-3p’nin Biyobelirteç Olarak Kullanım Potansiyelinin Araştırılması
Gizem Özan
Viburnum opulus L. Meyvesinde Bulunan Klorojenik Asitin Lactobacillus plantarumatcc 8014 Fermantasyon Kinetiğine Etkisi
Gökalp İşcan
Bazı Endofitik Fungusların Uçucu Bileşikleri ve Biyoaktif Metabolitleri
Gökhan Dikmen
Boronik Asit Türevi Moleküllerin ve Karbon Nanotüplerin Dna'ya Bağlanmalarının Spektroskopik Yöntemler ile Belirlenmesi
Gökhan Güngörmedi
Büyük Ölçekli Mikrobiyal Hyaluronik Asit Üretimi
Göknur Kara
Manyetik Özelliğe Sahip Jelatin Nanopartiküllerin Kolorektal Kanser Hücreleri İçin Sirna Taşıyıcısı Olarak Kullanılması
Gülnur Camızcı
Poli-l-lizin Kaplı Manyetik Nanokürelere Dna İmmobilizasyonunda Farklı Adsorpsiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Günce Göç
Bacillus pumilus Katalaz (katx2) Geninin Klonlanması
Hakan Çakmak
Ramnolipid Üretiminde Farklı Solvent Ekstraksiyon Stratejileri
Hakan Eligül
İnsektisit Direncinin Ev Sineği (Musca domestica l. diptera: muscidae) Popülasyonlarında İncelenmesi
Hüseyin Uysal
Bitkilerin Yağ Asit İçeriklerinin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak İyileştirilmesi
Ilgın Akpınar
Metal Bazlı Nanopartiküllerin Fusarium oxysporumf. sp. lycopersici izolatları Üzerine Antifungal Etkilerinin Araştırılması
Ilgın Kımız
Monoklonal Antikor Üreten Rekombinant Çin Hamster Yumurtalık Hücreleri İçin Serumsuz Ortam Tasarımı
Işkın Engin
Melas Kullanılarak Yerel Micractinium sp. Me05 Suşunun Büyütülmesi ve Yağ Üretimi
Işkın Engin
Yerel Micractinium Me05 Suşunun Şilempe Kullanılarak Büyütülmesi ve Biyodizel Üretimi
İdris Biryol
Arıtma Çamurlarından Elektrik Enerjisi Eldesi: Mikrobiyal Yakıt Hücresi (mhy) Uygulamas
İlker Güven
Domateste Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) Zararlısına Karşı Biyoinsektisit Denemesi
İlknur Dağ
Karvakrol Yüklü Katı Lipid Nanopartiküllerin Planktonik Salmonella ve Listeria Monocytogenes Hücreleri Üzerine Etkileri
İnanç Baral
Kobaylarda Olfaktör Kök Hücre İzolasyonu ve Nörojenik Farklılaşması
İsmail Demir
Toprakaltı Zararlılarına Karşı Yerel Metarhizium Şuşlarının Seçimi ve Granül Formülasyonunun Üretimi
Kevser Betül Ceylan
Sazan Genomunda Bazik Lösin Fermuarı Proteinlerinin Tanımlanması ve Analizi
Kübra Aslan
Fenazin-1 Karboksilik Asit Spesifik Damgalı Polimerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Kübra Erkan Türkmen
Cornus Mas L Ekstraktlarının Bakteriyel İletişim Sistemi Üzerine Etkisinin Araştırılması
Kübra Erkan Türkmen
Krom Dirençli Pseudomonas sp. Türlerinde Siderofor Üretiminin Araştırılması
Lokman Durmaz
Scopoletin’in Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
Lokman Durmaz
Formononetin’in Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi
Lokman Durmaz
Formononetin’in Asetilkolinesteraz Enzimi Üzerine İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi
M.Aydın Akbudak
Yeni Nesil Genom Düzenleme Teknikleri ve Bitkilerde Kullanımı
M.Aydın Akbudak
Yulaf Aksesyonlarının Genom Büyüklüklerinin Belirlenmesi ve Ploidi Seviyelerinin Tespiti
M.Aydın Akbudak
Biyoyakıt Üretimi İçin Terminatörsüz Vektörler Kullanılarak Çeltik Saplarında Lignin Miktarının Düşürülmesi
Mehmet Gazaloğlu
Genetiği Değiştirilmiş Aspergillus Suşundan Pilot Ölçekte Termofilik Amilaz Enzimi Üretiminin Optimizasyonu
Mehmet İnan
Pichia pastoris Mayasında Rekombinant Protein Üretimi
Meltem Nur Erdöl
Diferansiyel Eş-anlatım Analizi ile Kansere Yönelik Teşhis ve Tedavi Amaçlı Sistem Biyobelirteçlerinin Tayini
Mert Sudağıdan
Nisin ve Lizozimin Panton Valentine Leukocidin Toksini Üreten S. aureus Suşlarının Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Mertcan Esti
Enzim Katkılı Bir Ürün Özelinde Mikrobiyal Kontaminasyon ve Sonuçları
Merve Gökçe
Tek Kullanımlık Optik Sensörlü Taşınabilir Kan Pıhtılaşması Ölçüm Sistemi
Merve Üstün
Memeli Hücrelerinde Yabani Tip ve Mutant Pea3 Proteinin Üretimi
Mesut Yılmaz
Dağ Alası (Salmo trutta macrostıgmadumerıl, 1858) β-aktin Promotör Allelerinin Araştırılması
Mohamed Abdulhamid Ganim
Dna Protection And Antibacterial Activities Of İsatin 3-(n-cyclohexzyl)-thiosemicarbazone Against Different Types Of Bacteria
Mona Fardınpoor
Evaluation Of Pretreatment Processes For Methane Production From Microalgae
Muhammet Arıcı
Türk Ekşi Hamurlarından İzole Edilen Mayaların Fitaz Aktiviteleri
Murat Ekremoğlu
Samarosa Çileklerinde Tetranchyus urticae Zararlısına Karşı Biyolojik Etkinlik Çalışması
Nahide Seray Ünal
Saccharomyces cerevisiae'nin Şarap Mayası Cinsi Tarafından Yapılan Kalan Fermentasyonu Ksiloz İzomeraz Kullanarak Önlemek
Neslihan Nohut Maşlakçı
Elektrospin Yöntemi ile Üretilen İlaç Yüklü Pvp/dextran Fiberlerinin Antibakteriyel Etkisi
Nursenem Karaca
Uçucu Yağ Nanoemülsiyonlarının Antibakteriyal ve Antienflamatuvar Etkinliklerinin İncelenmesi
Onur Bulut
Aflatoksin B1 Tanısı İçin Mezoporlu Silika Nanoparçacık Tabanlı Aptasensörün Geliştirilmesi
Osman Mutluhan Uğurel
Tek Nükleotit Farklılıklarına Dayalı Bir Mycoplasma Tanı Paneli Çalışması
Oya Arı Uyar
Cd133(+) Beyin Tümörü Başlatıcı Hücrelerde (btb) Elk1 ve Mitotik Kinazların Etkileşimi
Özge Şebnem Çıldır
Dna Barkod Metodunun Koyunda Tür Ayrımı İçin Kullanımı
Özgenur Kayaalp
Metastatik Meme Kanserinde Mmp-9 İnhibisyonu Üzerinde Doksuribisin-kaempferol Kombinasyonun Rolü
Özlem Darcansoy İşeri
Gümüş Nanopartikül-polivinilklorür Kompozitlerinin Antibakteriyel ve Antibiyofilm Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Özlem Tomsuk
Örümcek Venomlarının Elektroforetik Analizi ve Sitotoksik Etkisinin Hepg2 ve Bc3h1 Kanserli Hücre Hatlarında Araştırılması
Pelin Sağlam Metiner
Nanoteknolojik Adjuvan Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Her2 Meme Kanseri Dna Aşısı Modelinde Gösterilmesi
Pelin Sağlam Metiner
Kdn Molekülüne Karşı Poliklonal Antikor Üretilmesi
Pınar Pir
Eubacterium limosum KIST612 ve ATCC8486 Soylarının Karbon Asimilasyonu Yol İzlerinin Matematiksel Modellenmesi
Remziye Yılmaz
Gıda Güvenliğinde Eşzamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyontekniğinin Kullanım Olanakları
Remziye Yılmaz
Genetik Modifiye Organizmaların Saptanması İçin Gdo Analiz Temel Bilgi Sisteminin Oluşturulması
Remziye Yılmaz
İklim Değişikliği ile Gıda Güvencesi Hakkında Farkındalığın Ölçümü, Geliştirilmesi ve Çözüm Önerileri
Saadet Fatma Baltacı
Atık Portakal Posasının Enzimatik Hidrolizi ile Basit Şeker Eldesi
Samet Uçak
Silika Nanoparçacık Kullanarak β Talasemi Nokta Mutasyonu Tespiti
Sebahat Oluçay
Scolopendra cingulata Venomunda Jelatinolitik Aktiviteli Peptidlerin Belirlenmesi
Sedat Kaçar
Akrilamitin Ic75 Konsantrasyonu Uygulanan C6 Hücrelerinde Mitokondriyal Membran Potansiyeli Değişimi
Sedat Kaçar
Akrilamit Verilen C6 Hücrelerinde Kaspaz 3 ve Bcl-2 Proteinlerinin İmmünositokimyasal Yöntemle Analizi
Sedat Kaçar
Sinir Sisteminde Akrilamitle Etkinliği Değişen Genlerin İlşkili Gen Kümelerinin Araştırılması
Sedat Kaçar
Hücre Kültüründe Mtt Sitotoksite Testinde Canlılık Ölçümünde Kör Kuyunun Önemi
Sedat Kaçar
5rp7 Hücrelerinde Nükleer Reseptör Alt Ailesinden Nr5a2 İfadesinin Varlığının İmmünohistokimyasal Olarak İncelenmesi
Sema Yiyit Doğan
Geleneksel Türk Peynirlerinden Lactobacillus sp. İzolasyonu ve Ekzopolisakkarit Üretiminin Belirlenmesi
Semih Işık
Bacillus pumilus Y7 Katalazının Üretimi ve Sulu İkili Faz Sistemi ile Saflaştırılması
Serap Gedikli
Termal Kararlılığa Sahip Biyopolimer Üretimi
Serap Gedikli
Hyaluronik Asitin Fiziksel Koşullardaki Kararlılığı
Serdal Öğüt
Chlorpyrifos-ethyl ve Gülsuyu Uygulamalarının Sıçan Böbrek Dokuları Malondialdehit (mda) Seviyeleri Üzerine Etkisi
Serhan Karakaş
Bor İçeriği Yüksek Toprak Örneğinin Fitotoksik, Genotoksik ve Sitogenetik Etkileri
Sevgi Önal
Ebf-ebf Alıcısı Ekseninde Kanser Hücreleri ve Makrofajların Etkileşimleri: Kemotaksis, Haptotaksis ya da Doğrudan Temas
Sinem Sipahioğlu
Biyokonjugasyonda Kullanılabilecek Tetrazin Fonksiyonlu Polimerlerin Sentezi
Sinem Yakarsönmez
Trichomonas vaginalis Tedavisinde İn silico Analizlerle Yeni Aday İlaçların Belirlenmesi İçin 14- 3-3 Proteininin Modellenmesi
Şule Arı
Epigenetik Değişim Faktörü Arı Sütünün Bitkisel Sistemde Dediferansiyasyonu İndükleme Potansiyelinin Analizi
Şükran Alpdemir
Karaciğer Kanseri Teşhis ve Tedavisi İçin Aljinat Bazlı Manyetik Alana Duyarlı Kemoembolik Ajanların Geliştirilmesi
Taner Şar
Farklı Sıcaklıklarda Karbonize Edilen Bakteriyel Selülozun Li-iyon Bataryalarda Kullanımı
Taner Şar
Gıda İşleme Sanayinde Biyofilm Oluşumunda Sitrik Asit Uygulamalarının Etkisi
Taner Şar
Biyoetanol Üretiminde Peynir Altı Suyu Tozunun Kullanım Potansiyelinin Araştırılması
Tayfun Vural
Prostat Spesifik Antijen'in Sandviç Tip Biyosensör ile Amperometrik Tayini
Tevfik Hasan Can
Bzıp Genlerinin Somon’da Tanımlanması ve Moleküler Karakterizasyonu
Togayhan Kutluk
Chlorella variabilis Türü Mikroalgin Maya Endüstrisi Atık Suyunu Arıtma Potansiyelinin ve Yağ İçeriğinin İncelenmesi
Tuncay Söylemez
Makrofungus İzolatları Tarafından Aflatoksin B1 Yıkımı
Ülküye Dudu Gül
Triazin Grubu Pestisitlerin Mantarların Gelişimine Etkisinin Belirlenmesi
Ümit Barış Kutman
Buğdayın Çinko ile Biyofortifikasyonunda Azot - Çinko İlişkileri
Ünal Şen
Alkanolaminlerin Mikroalg Biyoreaktörlerinde İnorganik Karbon Kaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Volkan Ulutaş
Scolopendra cingulata türü Çiyan Venomu Bileşenlerinde Fosfolipaz Aktiviteli Peptidlerin Belirlenmesi
Yağmur Toptaş
Asidodofilik Bakterilerin Kömür Biyodesülfürizasyonunda Kullanımı
Yasemin Bayer
Bacillus vallismortis Keratinazının Na-aljinat Boncukları ile Tutuklanması
Yasemin Cemile Altınsu
Biberde Çiçek Tripsine Karşı Econeem Biyoinsektisit Ürününün Etkin Doz Belirlemesi
Yasemin Çelik Altunoğlu
Salatalık Hsp70 Genlerinin Tanımlanması ve Analizi
Yasemin Karasu
Staphylococcus Cinsi Mikroorganizmalar ile Hyaluronik Asit Üretiminin Araştırılması
Yavuz Beyatlı
Hurmalardan İzole Edilen Probiyotik Bazı Maya Suşlarının Otoagregasyon ve Koagregasyon özelliklerinin İncelenmesi
Yavuz Beyatlı
Hurmalardan İzole Pichia kudriavzevii ve Kluyveromyces marxianus Mayalarının Hidrofobisite ile Ekzopolisakkarit Üretimleri
Yonca Yazgüllü Karakuş
Kocaeli'ndeki Bazı Tıbbi Bitkilerde Fenol Oksidaz Enziminin Taranması ve Enzimin Üçlü Faz Ayırma Yöntemi ile Saflaştırılması
Yusuf Ceylan
Gökkuşağı Alabalığında Bazik Lösin Fermuarı Proteinlerinin Karakterizasyonu
Zehra Nazlı Kızılçay
Geobacillus stearothermophilus’dan L-arabinoz İzomerazın Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
Zeynep Bayramoğlu
Yeni Bir Hyphantria cunea Granülovirüs (hycugv): İzolasyon, Karakterizasyon, Filogeni ve Virulans
Zeynep Yılmaz Serçinoğlu
Beyaz Çürükçül Fungus Katalizörlüğünde Fındık Çotanağı Kullanarak Lignoselülolitik Enzim Üretimi
Zübeyir Devran
Kompetitive Allele Specific Pcr Sisteminin Domateste Dayanıklılık Islahında Kullanımı
Eskişehir Web Tasarım