ÖNEMLİ DUYURU: 21. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi sözlü bildiri başvurularının kabulleri hakem değerlendirilmesinden (her başvuruya iki hakem atanır) geçtikten sonra yapılır.

 

BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI VE YÖNERGELERİ

 

Bildiri gönderimi sırasında çalışmanın aşağıda belirtilen alt konu başlıklarından hangisine ait olduğu belirtilmelidir:

 

Biyomühendislik

Çevre Biyoteknolojisi

Endüstriyel Biyoteknoloji

Gıda Biyoteknolojisi

Hayvansal Biyoteknoloji

Nanobiyoteknoloji

Tarımsal Biyoteknoloji

Tıbbi Biyoteknoloji

 

 

  • Sözlü Sunumlar: 15 dakikalık sunumlar olmalıdır.

 

Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır).

Bildiri gönderim ve sunum dili "Türkçe"dir. "İngilizce" dili sadece yabancı uyruklu yazarlar için geçerlidir.

Bildiri yazarlarının "Adı-Soyadı", "Çalıştığı Kurum" ve "Şehir" sistemde ilgili bölümde açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.

Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

Bildiride yer alan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.

Bildiri özetleri aşağıdaki bölümlere göre düzenlenmeli ve özet içerisine bu bölümler tekrar başlık olarak yazılmamalıdır:

 

Giriş

Gereçler ve Yöntemler

Bulgular

Sonuç ve Tartışma

 

Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma destekleri “Teşekkür” bölümünde belirtilmelidir.

Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler ile yukarıdaki bölümleri içermeyen çalışmalar (olgu sunumları hariç) değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online "Bildiri Gönderimi" modülü üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

 

Bildiri Yükleme Modülü ile ilgili bilgilendirme videosu:

 

 

Lütfen yüklemesini gerçekleştirdiğiniz bildirinin seksiyonunu seçiniz

Lütfen sunum türünüzü seçiniz

Lütfen yazara / yazarlara ait kurum, enstitü, şehir vb. bilgileri aralarına virgül koyarak giriniz. Daha fazla sayıda kurum eklemek için "Kurum Ekle" butonunu kullanınız.

Örn; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Anabilim Dalı, Eskişehir

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Lütfen yazara / yazarlara ait bilgileri giriniz. Sunucu yazar için lütfen yazar isimlerinin önünde bulunan kutucuğu işaretleyiniz. Bir önceki basamakta girdiğiniz kurum bilgileri altta listelenmiştir. Yazarın bağlı olduğu kurum veya kurumları belirtmek için, yazar bilgilerinin karşısında bulunan "Kurum No" kısmına, alttaki kurumlara ait liste numarasını / numaralarını giriniz. Daha fazla sayıda yazar eklemek için "Yazar Ekle" butonunu kullanınız.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Lütfen bildiriyi sunacak olan yazar ile ilgili istenilen bilgileri giriniz.

Lütfen bildiri başlığını giriniz. Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır). Bildiri başlığında 125 karakter sınırlaması vardır. 

Bildiri Başlığı *
Karakter Sayısı: 0 (Maks karakter sayısı: 125)

Aşağıdaki bildiri metni yükleme modülünde karakter sınırlamaları vardır.
Giriş: 750 karakter
Gereçler ve Yöntem: 1000 karakter
Bulgular: 750 karakter
Sonuç ve Tartışma: 250 karakter
Anahtar Kelimeler: 75 karakter
ile sınırlandırılmıştır.

Giriş *
Karakter Sayısı: 0 (Maks karakter sayısı: 750)
Gereçler ve Yöntemler *
Karakter Sayısı: 0 (Maks karakter sayısı: 1000)
Bulgular *
Karakter Sayısı: 0 (Maks karakter sayısı: 750)
Sonuç ve Tartışma *
Karakter Sayısı: 0 (Maks karakter sayısı: 250)

BİLDİRİ GÖNDERİMİ ANAHTAR KELİMELER

Anahtar Kelimeler *
Karakter Sayısı: 0 (Maks karakter sayısı: 75)

Yüklenen bildiri metninin .pdf formatındaki önizlemesi için aşağıdaki butona tıklayınız. Sunulan çalışmaya yönelik proje / araştırma desteklerini alttaki “Teşekkür” bölümünde belirtiniz.

Önizleme için tıklayınız.
Teşekkür
Karakter Sayısı: 0 (Maks karakter sayısı: 100)

Bilim Kurulu, bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini ve kategorisini değiştirme hakkına sahiptir.

   

Eskişehir Web Tasarım