Uluslararası Katılımlı 21. Biyoteknoloji Kongresi

                           27-28 Aralık 2021

                         

 

 

PROGRAM

27 ARALIK 2021 PAZARTESİ, BİRİNCİ GÜN

10:00-10:30

Açılış Konuşmaları

PROF. DR. MEHMET CENGİZ BALOĞLU, Biyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
PROF. DR. HÜSEYİN AVNİ ÖKTEM,
Biyoteknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
PROF. DR. ÖMER KÜÇÜK,
Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı

10.30-11.30

Davetli Konuşmacı

Üçüncü Nesil Üniversite Yapılanması ve Biyoteknolojide Üniversite-Sanayi İş Birlikleri

PROF. DR. AHU ALTINKUT UNCUOĞLU, Marmara Üniversitesi

11.30-11.45

Kahve Arası

11.45-12.45

                                             Sözlü Sunum I. Oturum

Oturum Başkanı: PROF. DR. ÖZLEM DARCANSOY İŞERİ

Saccharomyces cerevisiae Mayasındaki Aromatik Bileşik Sentez Yolakları ile İlişkili Genlerin Isı Stresine Tepkisi

Elif Bircan Muyanlı, Remziye Yılmaz

 

Yüksek Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkili Çöreokotu Yağı

Seda Doğan, Pınar Aytar Çelik, Temel Özek

 

Meslek Mensuplarının Gdo ve Biyogüvenliğe İlişkin Bilgilendirme İhtiyacının Ölçülmesi

Selda Türkoğlu Coşkun, Emine Olhan

 

The Use Of Different Size And Concentration Of Gold Nanoparticles For Detection Of Crylac Gene

Yeşim Taşkın, Saroopa Samaradivakara, Brad Day, Remziye Yılmaz

 

12.45-14.00

Öğle Arası

14.00-15.30

PANEL - AVRUPA BİRLİĞİ YEŞİL MUTABAKATINDA BİYOTEKNOLOJİ

Moderatör - PROF. DR. REMZİYE YILMAZ

Hacettepe Üniversitesi

Uluslararası Gıda Biyogüvenlik ve Biyoteknoloji Araştırma ve Yayım Merkezi (IFBBC)

 

FATMA CAN SAĞLIK

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) YK Başkan Yardımcısı

 

DİLEK EMİL

EWA Kurumsal Danışmanlık Kurucu Ortağı

15.30-15.45

Kahve Arası

15.45-16.45

                                          Sözlü Sunum II. Oturum

Oturum Başkanı: DOÇ. DR. YASEMİN ÇELİK ALTUNOĞLU

Çilek Bitkisinin Mikroçoğaltımı Üzerine İn vitro Kuraklık Stresinin Etkisi

Dicle Dönmez

 

Biyoinformatik Yöntemler ile Şeker Pancarında Hsp70 Protein Ailesinin Analizi

Erdoğan Horuz, Büşra Arslan, Yasemin Çelik Altunoğlu, Mehmet Cengiz Baloğlu

 

Sitokinin Yolaklarındaki Arrb Transkripsiyon Faktörlerinin Tuz Stresi Altındaki İfade Profillerini Belirlenmesi

F. Şeyma Gökdemir, Özlem Darcansoy İşeri, Füsun Eyidoğan

 

Fipronile Karşı Yüksek Adsorpsiyon Kapasiteli Modifiye Manyetik Kürelerin Belirlenmesi

Gülnur Camızcı Aran, Ceren Bayraç

 

16.45-17.00

Kahve Arası

17.00-18.00

                                         Sözlü Sunum III. Oturum

Oturum Başkanı: DOÇ. DR. PINAR AYTAR ÇELİK

Insight Into The Biotechnology Potential Of Alicyclobacillus tolerans From Whole-genome And Genome-scale Metabolic Model

Blaise Manga Enuh, Belma Nural Yaman, Pınar Aytar Çelik

Bazı Halofilik Bakterilerde Polihidroksibütirat Üretiminin Değerlendirilmesi

Dilan Barut, Kübra Erdoğan, Mehmet Burçin Mutlu, Pınar Aytar Çelik

N-bağlı Glikanların Sars-cov-2 Spike Proteini Üzerindeki Rolü

E. Deniz Tekin

Enterococcus faecalis membran Veziküllerinin İlaç Taşıyıcı Sistemler Olarak Kullanılabilme Potansiyelinin İncelenmesi

Kübra Erdoğan, Dilan Barut, Pınar Aytar Çelik, Burak Derkuş, Gülin Amasya, Ceyda Tuba Şengel Türk, Ahmet Çabuk

 ========================================================================================

28 ARALIK 2021 SALI, İKİNCİ GÜN

10.30-11:30

                                          Sözlü Sunum IV. Oturum

Oturum Başkanı: PROF. DR. EMİR BAKİ DENKBAŞ 

Ototrof ve Heterotrof Bakteri Kültürlerinin Farklı Konsantrasyonlardaki Demir Oksidasyon Hızlarının Karşılaştırılması

Özkan Vatansever, Belma Nural Yaman, Pınar Aytar Çelik, Emir Kasım Demir, Erkan Şahinkaya, Jaakko A. Puhakka

İki Farklı Toplayıcı ile Yapılan Manyezit Flotasyon Süreçlerinin Modellenmesi: Sürfaktin ve Oleat

Serhat Özdemir, Derya Öz Aksoy, Sabiha Koca, Hakan Çakmak, Pınar Aytar Çelik, Ahmet Çabuk, Hüseyin Koca

Kalsit Biyoflotasyonunda Sürfaktin Potansiyeli

Derya Öz Aksoy, Hakan Çakmak, Pınar Aytar Çelik

Argon Gazı Soğuk Plazmasının Bacillus subtilis ve Klebsiella pneumoniae Planktonik Bakterileri Üzerine Uygulanması

Ethem Serhat Yavaş, Ahmet Çabuk, Tamer Akan, Pınar Aytar Çelik, Çağrı Durmuş

11.30-11.45 Kahve Arası

11.45-12.45

                                            Sözlü Sunum V. Oturum

Oturum Başkanı: DR. ÖĞR. ÜYESİ ENİS FUAT TÜFEKÇİ

Seramik Endüstrisi Atıksuyu Genotoksisitesinin Rapd-pcr Yöntemiyle Belirlenmesi

Denizhan Özer Şahin, Ferhan Korkmaz

Boya Endüstrisi Atık Çamurunun Rapd-pcr Yöntemiyle Genotoksik Etkilerinin Araştırılması

Burak Avcılar, Ferhan Korkmaz

Argon ve Helyum Soğuk Plazmalarının Cam Tüp İçinde Üretilen Pseudomonas aeruginosa Biyofilmlerinin Eradikasyonu

Çağrı Durmuş, Tamer Akan, Ahmet Çabuk, Pınar Aytar Çelik, Ethem Serhat Yavaş

Dmd Hastalarının Yeniden Distrofin İfade Etme Yeteneği Kazanan Kas Liflerinin Yeni Yaklaşımlar ile Analizi

Uğur Akpulat, Sebahattin Çırak

12.45-13.30

Öğle Arası

13.30-15.00

PANEL - EKSTREMOFİLLERİN ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI

Moderatör : PROF. DR. AHMET ÇABUK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

"Halofilik Mikroorganizmalar ve Endüstriyel Uygulamalardaki Rolleri"

PROF. DR. MEHMET BURÇİN MUTLU

Eskişehir Teknik Üniversitesi

 

"Termofililk Mikroorganzimalar ve Enzimleri"

PROF. DR. NÜZHET CENK SESAL

Marmara Üniversitesi

 

"Asidofiller ve Biyomadencilik"

DOÇ. DR. PINAR AYTAR ÇELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

15.00-15.15

Kahve Arası

15.15-16.15

 PANEL - CRISPR-CAS9 TEKNOLOJİSİ VE BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI

Moderatör : PROF. DR. MEHMET CENGİZ BALOĞLU

Kastamonu Üniversitesi

 

"Domates Bitkisinde Crispr-cas9 Sistemi ile Genom İşlenmesi"

DOÇ. DR. MUSA KAVAS

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

"CRISPR/Cas9 Mediated Gene Targeting in Highly Polyploid Sugarcane"

DR. MEHMET TUFAN ÖZ

Earlham Institute

16.15-16.30

Kahve Arası

16.30-17.15

                                            Sözlü Sunum VI. Oturum

Oturum Başkanı: DR. ÖĞR. ÜYESİ UĞUR AKPULAT

Ortolog Tcf7l2 ve Pan Genlerinin İnsülin Sinyal Yolağı Açısından Biyoinformatik Yaklaşımlar ile Karşılaştırılması

Begüm Coşar, Pelin Kılıç, Başak Kandemir, Özlem Darcansoy İşeri

Doğu Ballıbabası Bitkisinin Antimikrobiyal ve Quorum Sensing İnhibitör Etkilerinin Araştırılması

Enis Fuat Tüfekçi, Gamze Burcu, Ebrar Çağlıyan, Yasemin Çelik Altunoğlu, Gökhan Zengin, Mehmet Cengiz Baloğlu

Çorum İlinde Farklı Kan Gruplarına Tabi Tutulan Orman Toprağındaki Aktinomiset Çeşitliliği

F. Şeyma Gökdemir, Mazlum Doğan, Gönül Arslan-Akveran, Sabiha Aydoğdu, Djursun Karasartova, Ayşegül Taylan Özkan

17.15-17.30 Kapanş
Eskişehir Web Tasarım