Begüm Coşar
Ortolog Tcf7l2 ve Pan Genlerinin İnsülin Sinyal Yolağı Açısından Biyoinformatik Yaklaşımlar ile Karşılaştırılması
Blaise Manga Enuh
Insight Into The Biotechnology Potential Of Alicyclobacillus tolerans From Whole-genome And Genome-scale Metabolic Model
Burak Avcılar
Boya Endüstrisi Atık Çamurunun Rapd-pcr Yöntemiyle Genotoksik Etkilerinin Araştırılması
Çağrı Durmuş
Argon ve Helyum Soğuk Plazmalarının Cam Tüp İçinde Üretilen Pseudomonas aeruginosa Biyofilmlerinin Eradikasyonu
Denizhan Özer Şahin
Seramik Endüstrisi Atıksuyu Genotoksisitesinin Rapd-pcr Yöntemiyle Belirlenmesi
Derya Öz Aksoy
Kalsit Biyoflotasyonunda Sürfaktin Potansiyeli
Dicle Dönmez
Çilek Bitkisinin Mikroçoğaltımı Üzerine İn vitro Kuraklık Stresinin Etkisi
Dilan Barut
Bazı Halofilik Bakterilerde Polihidroksibütirat Üretiminin Değerlendirilmesi
E. Deniz Tekin
N-bağlı Glikanların Sars-cov-2 Spike Proteini Üzerindeki Rolü
Elif Bircan Muyanlı
Saccharomyces cerevisiae Mayasındaki Aromatik Bileşik Sentez Yolakları ile İlişkili Genlerin Isı Stresine Tepkisi
Enis Fuat Tüfekçi
Doğu Ballıbabası Bitkisinin Antimikrobiyal ve Quorum Sensing İnhibitör Etkilerinin Araştırılması
Erdoğan Horuz
Biyoinformatik Yöntemler ile Şeker Pancarında Hsp70 Protein Ailesinin Analizi
Ethem Serhat Yavaş
Argon Gazı Soğuk Plazmasının Bacillus subtilis ve Klebsiella pneumoniae Planktonik Bakterileri Üzerine Uygulanması
F. Şeyma Gökdemir
Sitokinin Yolaklarındaki Arrb Transkripsiyon Faktörlerinin Tuz Stresi Altındaki İfade Profillerini Belirlenmesi
Gülnur Camızcı Aran
Fipronile Karşı Yüksek Adsorpsiyon Kapasiteli Modifiye Manyetik Kürelerin Belirlenmesi
Kübra Erdoğan
Enterococcus faecalis membran Veziküllerinin İlaç Taşıyıcı Sistemler Olarak Kullanılabilme Potansiyelinin İncelenmesi
Mazlum Doğan
Çorum İlinde Farklı Kan Gruplarına Tabi Tutulan Orman Toprağındaki Aktinomiset Çeşitliliği
Mehmet Tufan Oz
Crispr/cas9 Mediated Gene Targeting In Highly Polyploid Sugarcane
Musa Kavas
Domates Bitkisinde Crispr-cas9 Sistemi ile Genom İşlenmesi
Özkan Vatansever
Ototrof ve Heterotrof Bakteri Kültürlerinin Farklı Konsantrasyonlardaki Demir Oksidasyon Hızlarının Karşılaştırılması
Seda Doğan
Yüksek Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkili Çöreokotu Yağı
Selda Türkoğlu Coşkun
Meslek Mensuplarının Gdo ve Biyogüvenliğe İlişkin Bilgilendirme İhtiyacının Ölçülmesi
Serhat Özdemir
İki Farklı Toplayıcı ile Yapılan Manyezit Flotasyon Süreçlerinin Modellenmesi: Sürfaktin ve Oleat
Uğur Akpulat
Dmd Hastalarının Yeniden Distrofin İfade Etme Yeteneği Kazanan Kas Liflerinin Yeni Yaklaşımlar ile Analizi
Yeşim Taşkın
The Use Of Different Size And Concentration Of Gold Nanoparticles For Detection Of Cry1ac Gene
Eskişehir Web Tasarım