Hem 19.Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi'ne, hem de 2.Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesi'ne katılabilir miyim?

Her iki etkinlik için de ayrı olarak ödeme işlemi ve sistem kaydınızı yaptıktan sonra 19.Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi'ne ve 2.Ulusal Biyoteknoloji Öğrenci Zirvesi'ne katılabilirsiniz.  

Etkinliklere kimler katılabilir?

19.Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi'ne lisansüstü ile doktora öğrencileri, akademisyenler ve şirket temsilcileri, 2.Ulusal Biyoteknoloji Zirvesi'ne ise biyoteknoloji ile ilgilenen tüm öğrenciler katılabilir.

Bildiri gönderim ve sunum dili nedir?

Bildiri gönderim ve sunum dili "Türkçe"dir. Yalnızca yabancı uyruklu katılımcılar için "İngilizce" dili geçerlidir.

Poster bildiri formatı ne olmalıdır?
  • Posterin boyutları:  70 (yatay) x 90 (dikey) cm ve posterler tek parça halinde olmalıdır.
  • Başlık ve yazar bilgileri: Posterlerde tüm yazılar, okunması kolay olan bir yazı stili kullanılarak verilmelidir. Posterin başlığı maksimum 70 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazar isimleri 32-42 punto ve iletişim adresleri için 32 punto ve koyu,  italik yazılmalıdır. Posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
  • Metinde bölüm başlıkları: Metin yazı boyutundan daha büyük punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
  • Metin yazımı için punto boyutu: Okunması kolay büyüklükte punto boyutları seçilmelidir.
  • Kaynaklar: Posterlerde; en sonda daha küçük karakterlerle (14-16 punto) kaynaklar da dizin halinde belirtilmelidir.
  • Poster hazırlamada, görselliği arttırıcı renkli şekil ve fotoğrafların  kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Şekillerde karakterler ve yazılar kolaylıkla okunabilmeli, Türkçe olmalı, ve tüm şekillerde aynı karakterler tercih edilmelidir. Şekiller, uzaktan kolay görülebilecek boyutlarda verilmelidir.
Kongreye birden fazla bildiri ile katılabilir miyim?

Kongre katılımında bildiri sınırlaması yoktur. Birden fazla bildiri ile katılabilirsiniz.

İkinci bildiri için ücret ödememiz gerekiyor mu?

Yalnızca kongreye kayıt esnasında ücretlendirme vardır. Bildiri gönderimlerinde herhangi bir ücretlendirme yoktur.

Kongreye kayıt yaptırmadan sadece izleyici olarak katılabilir miyim?

Kongreye katılım için kayıt yaptırma zorunluluğu vardır.

Kendi bildiri özetimi e-posta yoluyla gönderebilir miyim?

Bildiri özetleri yalnızca kongre sitesindeki "Bildiri Gönderim Modülü" ile gönderilebilir. Başka bir yöntemle (e-posta, posta vb.) gönderilen bildiri özetleri dikkate alınmayacaktır. 

Eskişehir Web Tasarım