Aboubacar Sıdiki Dansako
Keratinaz Üretimi ve Karakterizasyonu: Doğal İzolat Bacillus proteolyticus
Ahmet Doğan
Türk Fındık Çeşitlerinde Antikanser Taksanların Biyoteknolojik Üretimi İçin Optimize Edilmiş Model Hücre Kültür Sistemi
Alev Emine İnce
Gıda Ürünlerinde Likopen ve Pektin Etkileşimleri
Ali Osman Beldüz
Jiangella aurantiaca’ya Ait Peroksidaz (dyp)-enkapsülin Sisteminin Karakterizasyonu
Alperen Doğan
Karakılçık Buğdayına Farklı Koşul ve Konsantrasyonlarda Uygulanan Tuz Stresinin Oluşturduğu Tepkiler
Arife Kaçıran
Yabanıl Tip ve Mutant Reverse Transkriptaz Enzimlerinin Rekombinant Sentezi ve Qpcr Tabanlı Sars-cov-2 Tanı Kitinde Kullanımı
Arife Kaçıran_2
Hepatit B Qpcr Tanı Kiti Geliştirilmesi
Aşkım Hediye Çetinel
Sukroz Taşıyıcılarının Kuraklık Stresi Altındaki Arabidopis thaliana’nın Rosilişkili Redoks Düzenlenmesi Üzerindeki Rolü
Aybüke Barış
Yitik Lale (Tulipa spengeri Baker) Anavatanına Geri Dönüyor: ın vitro Koşullarda Çoğaltılması
Ayşe Gül Ketencioğlu
Gıda Endüstrisi Atık Suyunun Genotoksisitesinin Belirlenmesi
Ayşe Nur Akmehmet
Hepatit C Qpcr Tanı Kiti Geliştirilmesi
Ayşenur Acuner
Yara Durumunun İzlenmesi ve Kontrollü İlaç Salımı İçin Ph Duyarlı Aljinat/jelatin Bazlı Kompozit Yara Örtüsü Geliştirilmesi
Baki Yaman
Türk Fındık (Corylus avellana L.) Çeşitlerinin Hızlı Üretimi İçin Geliştirilmiş Mikropropagasyon Yöntemi
Begüm Zeynep Hancerliogulları
Genetik Modifiye Mon810 Mısır Ununun Birincil Metabolit Profilinin Belirlenmesi
Benay Colak
Halofil Mikroorganizmaların Tuz Adaptasyon Stratejilerinde Ecta’nın Rolünün Araştırılması
Benay Colak_2
Fermente Gıda Ürünlerinden İzole Edilen Probiyotik Bakterilerin Ekstrüzyon Yöntemi ile Mikroenkapsülasyonu
Beyza Sayman
S. cerevisiae ve S. boulardii Kullanılarak Elde Edilen Soya Takviyeli Fermente Ürünlerde Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
Bilge Toraman
Hidrojel Bazlı Biyomürekkep Kullanılarak In Vitro Damar Modellerinin 3d Koaksiyel Biyobaskısı
Bilge Yılmaz
Streptococcus thermophilus Suşlarında Crıspr-cas Tip 2-c Alt Tipine Ait Cas9 Geninin Rt-qpcr ile Tespiti
Ceren Ünek
Kahvede (Coffea Spp.) Somatik Embriyogenez ve Bitki Rejenerasyonu
Cevriye Yıldırım
Reserpine: Kolon Kanserlerin Tedavisinde Yeni Bir Umut Işığı Olabilir Mi?
Çiğdem Otur
Tunrs İki Bileşenli Sistemin Streptomyces clavuligerus’ta Sefamisinc ve Klavulanik Asit Üretimi Üzerindeki Düzenleyici Etkisi
Dicle Dilara Akpınar
Clostridium sporogenes’in Otolizinden Sorumlu Sleb Geninin Escherichia coli’de Rekombinant İfade Edilmesi
Dilan Barut
Halofillerden Ekstrasellüler Veziküllerin İzolasyonu ve Karakterizasyonu
Dilara Özden
Et Türlerinin Belirlenmesi İçin İlmiğe Dayalı İzotermal Çoğaltma (lamp) Temelli Tespit Yöntemi Geliştirilmesi
Duygu Bekircan Eski
Karpuz Üretim AlanlarındanAcidovorax citrulli Spesifik Bakteriyofajların İzolasyonu ve Saflaştırılması
Ebru Ceren Fidan
Tenebrio molitor’un Büyüme ve Gelişimindeki Besin Etkisi ile Bağırsak Mikrobiyota İlişkisinin Kültüre Bağlı Analizi
Elif Bircan Muyanlı
Saccharomyces cerevisiae Suşlarının Adh2 ve Adh5 Gen İfade Profili ve Teknolojik Özellikleri
Elif Şeyma Bağdat
Mikroalg ve Probiyotik Katkılı Yenilebilir Fonksiyonel Kaplamanın Depolama Sırasında Çilek Kalitesi Üzerindeki Etkisi
Enis Fuat Tüfekci
Diplotaxis tenuifolia Ekstraktlarının Antimikrobiyal, Antibiyofilm ve Antiquorum Sensing Aktivitelerinin Araştırılması
Ethem Serhat Yavaş
Soğuk Plazma ile Aktifleştirilmiş Su:Enterococcus faecalis Biyofilmleri ile Mücadelede İleriye Yönelik Bir Strateji
Ethem Serhat Yavaş_2
Farklı Yüzeyler, Tek Çözüm: Argon Jet Plazmasının Antibiyofilm Etkinliğinin Araştırılması
Eylem Ece Ayyıldız
Bacillus coagulans üreme Kinetiğinin Farklı Besiyerlerinde İncelenmes
Ferhat Ulu
Nac Transkripsiyon Faktör Ailesi Üyelerinin Şeker Pancarı (Beta vulgaris) Genomunda Biyoinformatik Araçlarla Karakterizasyonu
Figen Çalışkan
Vipera ammodytes Alt Türü Yılan Zehirlerine Karşı At Kaynaklı Antivenomunun Çapraz Nötralizasyon Kapasitesinin Belirlenmesi
Furkan Demirgül
Laktik Asit Bakterileri Kullanılarak Elma Posasından Mannitol Üretimi
Gamze Akıllı
Hypericum salsolifolium Ekstraktlarının Meme Kanseri Hücre Hatları Üzerindeki Sitotoksik Etkinliği
Gaye Ekin Gürsoy Çalış
Karotenoid Üreticisi Bakterilerden Ekstrakte Edilen Pigmentlerin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin Tayini
Gaye Ekin Gürsoy Çalış_2
Geniş Kapsamlı Multiplex Real Time Genetiği Değiştirilmiş Organizma Tarama Kiti Geliştirilmesi
Gonca Gülfem Turan
Tuzcul Alanlardan İzole Edilmiş Halofilik Mikroorganizmaların Proteaz Üretebilirliği
Gonca Gülfem Turan_2
Halofilik Mikroorganizmalardan Biyoplastik Eldesi ve Gıda Filminde Kullanılabilirliği
Gökçe Nur Çitler
Labetalolün Doksorubisin Duyarlı ve Dirençli Mcf-7 Meme Kanseri Hücreleri Üzerindeki Etkileri
Gülşah Çalık Koç
Safran Yetiştiriciliğinde Korm Büyüklüğünün Verim ve Biyoaktif Bileşenlere Etkisi
Hatice Demir
100 Bp Dna Ladder Üretiminde Moleküler Yaklaşımlar
Hilal Ecem Adalı
Sümbül (hyacinthus Orientalis Cv. Pink Pearl, Carnegie ve Blue Jacket) Bitkisinin Doku Kültürü İçin Sterilizasyonu
İbrahim Cem Özsefil
Anaerobik Çürütücüde Lignin Parçalayan Anaerobik Mikrobiyal Konsorsiyumun Biyo-değerlendirilmesi
İpek Ceren Yeşildağ
Yüksek Katma Değerli Ürünlerin Üretimi Amacıyla Meyve Suyu Endüstrisi Atıklarının Kompozisyonunun Belirlenmesi
İrem Çağlı
Vernalizasyon Modellerine Göre Kolza (Brassica napus) Tohumlarının Yağ Kompozisyonu Değişiminin Moleküler Düzeyde İncelenmesi
İsmail Demir
Yerel Entomopatojen Fungusların Kırmızı Tavuk Akarının Biyolojik Mücadelesinde Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması
Kübra Sağlam
In Silico Analysis Of Phenyllactic Acid Binding To Target Protein For Antifungal Activity: A metabolite-focused Approach
Kübra Seyhan
Eupatorium cannabinum (l.) Ekstraktlarının Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması
Kübra Erdoğan-göver
Yüksek Verimde Polihidroksibütirat Üreticisi Halomonas Halmophila 18h Suşunun Tüm Genom Analizi
Mehmet Buğra Güldiken
Bazı Ekstremofilik Mikroorganizmalardan Proteaz Enzim İzolasyonu ve Karakterizasyonu
Merve Yılmaz
Hurda İncirden Gluconacetobacter xylinus ile Mikrobiyal Selüloz Üretimi
Muhammed Koç
Bakteri Kaynaklı Prodigiosin Pigmentinin Üretim Koşullarının Taguchi Yöntemiyle Optimizasyonu
Naciye Afranur Kanıbol
Fermente Gıda Shotgun Genom Verilerinde İn Silico Bakteriyosin Genlerinin Belirlenmesine İlişkin Yöntemin Oluşturulması
Necdet Mehmet Ünel
Şeker Pancarında Ap2/erf Transkripsiyon Faktörü Ailesinin Karakterizasyonu
Neva Kula
Arabidopsis thalliana’da Sıcalık Hafızasında Isı Şoku Proteinlerinde Spermidinin H3k27me3’ün Demetilasyonu Üzerindeki Rolü
Nuriye Nazet Güngör
Kendiliğinden Sıkılaşan (self-stiffening) 4-boyutlu Hidrojel: Kök Hücre ve Kanser Mekanotransdüksiyonu İçin Bir Biyomalzeme
Oğuzhan Yaprak
Hücre İçi Giriş Peptidi ile Crıspr/cas9 Vektörünün N. benthamiana yapraklarına Transfeksiyonu ve Gsh2 Geninin Editlenmesi
Orkun Yaycılı
Melatonin Ön Uygulamasının Üç Farklı Mercimek Çeşidinde Tuz Stresine Karşı Etkisinin İncelenmesi
Öykü Irmak Dikkatli
P-glikoproteinini Hedefleyen Yeni Tasarlanmış Modülatör Öncüllerinin Sitotoksik ve Hücre İçi Doksorubisin Birikimine Etkileri
Özge Erdemli
Keratin, Pektin ve Aljinat İçeren Hidrojellerinin Üretimi ve Karakterizasyonu
Özge Kahraman Ilıkkan
Kombucha Anasından (scoby) Nanoseluloz Eldesi ve Bakteri Tutma Kapasitesinin Araştırılması
Özge Kahraman Ilıkkan_2
Peynirden İzole Edilen İki Laktik Asit Bakterisinin Vitek Ms Maldı-tof ve Tüm Genom Sekanslama ile Analizi
Özlem Erdal Altıntaş
Bitkisel Ekstre Yüklü Lipozomal Salım Sistemi ve Yara İyileştirmeye Yönelik Biyolojik Aktiviteleri
Özlem Erdal Altıntaş_2
Coriolus Versicolor'un Besin Bileşimi, Polifenol İçeriği, Antioksidatif ve Antikanser Aktivitesinin Değerlendirilmesi
Pascal Kahlem
Theranostics-enabling High-tech Centers: The Value Of Centralizing Resources İn Countries İn Development
Pelin Kılıç
Hsa-mir-144-3p/hsa-mir-30d-5p: Ortak Dmxl2 Üzerinden, Diyabet ve Eşlik Eden Nöropati İçin Biyobelirteç Paneli Olabilir Mi
Pınar Baloğlu
Şeker Pancarı Genomunda Bhlh Gen Ailesinin Belirlenmesi ve Biyoinformatik Analizleri
Sedef Hande Aktaş
Kolorektal Kanserli Hastalarda Kemoterapinin Fekal Mikrobiyota Üzerine Etkisinin Metagenomik Analizi
Selda Türkoğlu Coşkun
Dünya'da ve Türkiye'de Biyogüvenlik Politikaları
Sevingül Beydilli
Codium Decorticatum Ekstratının Kadmiyum Stresine Toleransta Rollerinin Arabidopsis Thalliana'da Belirlenmesi
Seyhan İçier
Escherichia coli Rekombinant Ekspresyon Sisteminde Peynir Altı Suyunun İndükleyici Olarak Değerlendirilmesi
Sıla Nur Öz
Meme Kanseri̇ Teşhisinde Mr Destekli̇ Uygulamalar İçin Mangan Ferrit Nanotaşıyıcıların Geli̇şti̇ri̇lmesi̇
Simay Pulak
Herbisite Dayanıklı Mercimek ve Nohut İçin Ahas1 Gen Mutasyonlarına Yönelik Crıspr/cas-9 Kasetlerinin Oluşturulması
Süleyman Hekim
Taq Dna Polimeraz Enziminin Rekombinant Üretimi, Stabilite Testleri ve Qpcr Tabanlı Patojen Tanı Kitlerinde Kullanımı
Sümeyye Zor
Akıllı İlaç Arabası Geliştirme
Şevval Yazıcıoğlu
Eksozom Bileşenli Rejeneratif Yara Örtü Materyalleri
Tuğçe Nur Akgün
Ekolojik ve Sürdürülebilir Gıda Ambalajı Uygulaması: Karbon Kuantum Nokta Katkılı Biyopolimerik Film Örneği
Vildan Torun
Osteoblast Kökenli Eksozomların İndüklenmiş Pluripotent Kök hücreler Üzerindeki Osteojenik Farklılaşmaya Etkisi
Yekta Göksungur
Üniversite-sanayi İşbirliği Çerçevesinde Probiyotik Kültür İçeren Kapsül Üretimi
Yunus Emre Cavlak
Mdr1geninin Nakavt Edilerek P-gp Pompasına Bağlı İlaç Atımının Engellenmesi İçin Crıspr/cas-9 Vektör Kasedinin Oluşturulması
Eskişehir Web Tasarım